Informacje o ubezpieczeniu
Datę proszę wpisać w formacie "rrrr-mm-dd" (gdzie rrrr = rok, mm = miesiąc, dd = dzień, np. 1987-05-20) Ubezpiecznie można zakupić min. na 1 miesiąc, a max. na 36 miesięcy.
Data urodzenia ubezpieczonego
Początek ubezpieczenia
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Czas trwania ubezpiczenia Spin UpSpin Down (w miesiącach)

Ważność ubezpieczenia:
Ubezpieczenie zostaje zawarte na czas określony i ma charakter jednorazowy. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się po zapłacie składki ubezpieczeniowej, od godziny 00:00 w dniu wskazanym w umowie jako dzień początku ubezpieczenia.
Ile kosztuje ubezpieczenie?
Składka ubezpieczenia

Kod rabatowy
   
oblicz składkę z rabatem
   
Kto będzie ubezpieczony?
Imię
Nazwisko
Data urodzenia
Płeć
Obywatelstwo
Ulica
Numer domu
Miasto
Kod pocztowy
Kraj
E-mail
Telefon
   
Wstecz
   
 
   
Dalej
   
Marka AXA Partners należy do Grupy AXA, której członkiem jest Inter Partner Assistance S.A. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, ul. Giełdowa 1, 01-211 Warszawa, spółka o numerze NIP 108-00-06-955 zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000320749. Cookie informacje, Ustawienia prywatności
(c) 2021 AXA ASSISTANCE