W celu właściwego wyboru produktu ubezpieczeniowego do Państwa potrzeb, uprzejmie prosimy o zapoznanie się z dostępnymi poniżej wariantami ochrony ubezpieczeniowej. Każdy z wariantów zawiera różny katalog dostępnych świadczeń.
ZAKRES UBEZPIECZENIA OBEJMUJE:
MediTravel & Home VIP
980,00 zł
   
wybierz Pakiet MediTravel
Home VIP
   
MediTravel & Home Premium
840,00 zł
   
wybierz Pakiet MediTravel
Home Premium
   
MediTravel & Home Extra
700,00 zł
   
wybierz Pakiet MediTravel
Home Extra
   
MediTravel & Home Basic
560,00 zł
   
wybierz Pakiet MediTravel
Home Basic
   
MediTravel Premium
420,00 zł
   
wybierz Pakiet MediTravel
Premium
   
MediTravel Extra
280,00 zł
   
wybierz Pakiet MediTravel
Extra
   
MediTravel Basic
140,00 zł
   
wybierz Pakiet MediTravel
Basic
   
Śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku
jednorazowa wypłata
25 000 zł
20 000 zł
15 000 zł
12 500 zł
10 000 zł
5 000 zł
2 000 zł
POMOC MEDYCZNA PO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKU
20 świadczeń do wykorzystania na każdy wypadek
20 świadczeń do wykorzystania na każdy wypadek
20 świadczeń do wykorzystania na każdy wypadek
20 świadczeń do wykorzystania na każdy wypadek
20 świadczeń do wykorzystania na każdy wypadek
20 świadczeń do wykorzystania na każdy wypadek
20 świadczeń do wykorzystania na każdy wypadek
• Konsultacje lekarzy specjalistów
• Zabiegi ambulatoryjne
• Badania laboratoryjne
• Ultrasonografia
• Tomografia komputerowa
• Rezonans magnetyczny
• Rehabilitacja
• Pomoc opiekuńcza
Pobyt w szpitalu po Nieszczęśliwym wypadku
powyżej 4 dni
1 200 zł / dzień
800 zł /dzień
500 zł / dzień
300 zł /dzień
-
-
-
POMOC MEDYCZNA PO NAGŁYM ZACHOROWANIU
• Wizyta u lekarza specjalisty
12 wizyt
8 wizyt
8 wizyt
8 wizyt
7 wizyt
5 wizyt
3 wizyty
• Wizyta domowa lekarza rodzinnego
6 wizyty
6 wizyty
5 wizyty
4 wizyty
3 wizyty
1 wizyta
-
Refundacja kosztów leków
Jednorazowa wypłata do 2 500 zł
Jednorazowa wypłata do 2 000 zł
Jednorazowa wypłata do 1 500 zł
Jednorazowa wypłata do 1 200 zł
Jednorazowa wypłata do 1 000 zł
-
-
Home assistance
Interwencja specjalisty
(m.in. elektryk, hydraulik, ślusarz, szklarz )
1 200 zł
1 000 zł
850 zł
700 zł
-
-
-
Naprawa urządzeń grzewczych
1 200 zł
1 000 zł
850 zł
700 zł
-
-
-
Naprawa Sprzętu AGD/RTV
1 200 zł
1 000 zł
850 zł
700 zł
-
-
-
Naprawa Sprzętu PC
1 200 zł
1 000 zł
850 zł
700 zł
-
-
-
OKRES UBEZPIECZENIA
29 dni
29 dni
29 dni
29 dni
29 dni
29 dni
29 dni
SKŁADKA DO ZAPŁATY
980,00 zł
840,00 zł
700,00 zł
560,00 zł
420,00 zł
280,00 zł
140,00 zł
Analiza potrzeb klienta
   
Wstecz
   
   
wybierz Pakiet MediTravel
Home VIP
   
   
wybierz Pakiet MediTravel
Home Premium
   
   
wybierz Pakiet MediTravel
Home Extra
   
   
wybierz Pakiet MediTravel
Home Basic
   
   
wybierz Pakiet MediTravel
Premium
   
   
wybierz Pakiet MediTravel
Extra
   
   
wybierz Pakiet MediTravel
Basic
   

Marka AXA Assistance należy do Grupy AXA Assistance, której członkiem jest Inter Partner Assistance S.A. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, ul. Giełdowa 1, 01-211 Warszawa, spółka o numerze NIP 108-00-06-955 zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000320749. Cookie informacje, Ustawienia prywatności
(c) 2021 AXA ASSISTANCE