Informácie o poistení
Dátum zadávajte, prosím, vo formáte "dd.mm.rrrr". (dd = deň, mm = mesiac, rrrr = rok – napr. 25.07.2016) Poistenie je možné dohodnúť minimálne na 3 mesiace, maximálne na 36 mesiacov.
Dátum narodenia poisteného
Začiatok poistenia
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Obdobie trvania poistenia Spin UpSpin Down (v mesiacoch)
Pohlavie

Účinnosť poistenia:
Poistenie sa uzatvára na čas určitý. Poistné je jednorazové. Poistenie vzniká dňom uzatvorenia poistnej zmluvy. Pod podmienkou, že bolo uhradené celé poistné, je poistenie účinné od 00:00 hodiny dňa uvedeného v poistnej zmluve ako deň začiatku poistenia. Poistné sa považuje za uhradené dňom, keď bolo celé poistné pripísané na účet poistiteľa.
Koľko za poistenie zaplatíte?
Poistné

Zľavový kód
   
prepočítať poistné
   
Kto bude poistený?
Meno
Priezvisko
Dátum narodenia
Pohlavie
Štátna príslušnosť
Ulica
Číslo domu
Mesto
PSČ
Štát
E-mail
Telefón
   
späť
   
 
   
platba
   
AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o., Hvězdova 1689/2a, 140 62 Praha 4, Česká republika, IČO: 256 95 215. Informácie o používaní webu a cookies, Nastavenie súkromia
(c) 2021 AXA ASSISTANCE