Informace o pojištění
Datum zadávejte, prosím, ve formátu "dd.mm.rrrr". (dd = den, mm = měsíc, rrrr = rok - např. 25.07.2016) Pojištění lze sjednat nejméně na 3 měsíce, nejdéle na 36 měsíců.
Datum narození pojištěného
Počátek pojištění
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Doba trvání pojištění Spin UpSpin Down (v měsících)
Pohlaví
Léčil/a jste se a/nebo se v současné době léčíte a/nebo bylo u vás zjištěno některé z následujících onemocnění, úrazů či stavů, jako je:

tuberkulóza, HIV, AIDS, onemocnění slinivky břišní, zánět žlučníku, žlučníkové kameny, asthma bronchiole, chronická obstrukční plicní choroba, rozedma plic, infarkt myokardu, angina pectoris, žloutenka, jaterní cirhóza, nedostatečnost jater, epilepsie, roztroušená skleróza, cévní mozková příhoda, Menierova choroba, ischemická choroba dolních končetin, trombóza (tromboflebitida) žil dolních končetin, šedý zákal, zelený zákal, odchlípnutí sítnice oka, poleptání či popálení rohovky, selhání ledvin, ledvinové kameny, diabetes léčený léky nebo inzulinem, trvalé následky úrazu, duševní choroba, závislost na lécích, závislost na alkoholu nebo jiných návykových látkách a nádorová onemocnění vyžadující v minulosti hospitalizaci nebo operaci?


Účinnost pojištění:
Pojištění se sjednává na dobu určitou. Pojistné je jednorázové. Pojištění vzniká dnem uzavření pojistné smlouvy. Za podmínky, že bylo uhrazeno celé pojistné, je pojištění účinné od 00:00 hodin dne uvedeného v pojistné smlouvě jako den počátku pojištění. Pojistné se považuje za uhrazené dnem, kdy bylo celé pojistné připsáno na účet pojistitele.
Kolik za pojištění zaplatíte?
Pojistné

Slevový kód
   
přepočítat pojistné
   
Kdo bude pojištěn?
Jméno
Příjmení
Datum narození
Pohlaví
Státní příslušnost
Ulice
Číslo domu
Město
PSČ
Země
E-mail
Telefon
   
zpět
   
 
   
platba
   
AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o., Hvězdova 1689/2a, 140 62 Praha 4, Česká republika, IČO: 256 95 215.
(c) 2014 AXA ASSISTANCE