Toto pojištění neslouží jako podklad k žádost o vízum k pobytu nad 90 dnů a není sjednáváno ve smyslu ustanovení § 180j zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců ve znění účinném od 2.8.2021. Pojištění lze sjednat pouze na pojistnou dobu ode dne účinnosti pojištění do 90. dne pobytu na území České republiky.
Informace o pojištění
Datum zadávejte, prosím, ve formátu "dd.mm.rrrr". (dd = den, mm = měsíc, rrrr = rok - např. 25.07.2016) Pojištění lze sjednat nejméně na 3 měsíce, nejdéle na 36 měsíců.
Datum narození pojištěného
Počátek pojištění
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Doba trvání pojištění Spin UpSpin Down (v měsících)
Pohlaví

Účinnost pojištění:
Pojištění se sjednává na dobu určitou. Pojistné je jednorázové. Pojištění vzniká dnem uzavření pojistné smlouvy. Za podmínky, že bylo uhrazeno celé pojistné, je pojištění účinné od 00:00 hodin dne uvedeného v pojistné smlouvě jako den počátku pojištění. Pojistné se považuje za uhrazené dnem, kdy bylo celé pojistné připsáno na účet pojistitele.
Kolik za pojištění zaplatíte?
Pojistné

Slevový kód
   
přepočítat pojistné
   
Kdo bude pojištěn?
Jméno
Příjmení
Datum narození
Pohlaví
Státní příslušnost
Ulice
Číslo domu
Město
PSČ
Země
E-mail
Telefon
   
zpět
   
 
   
platba
   
AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o., Hvězdova 1689/2a, 140 62 Praha 4, Česká republika, IČO: 256 95 215. Informace o používání webu a cookies, Nastavení soukromí
(c) 2021 AXA ASSISTANCE