W celu właściwego wyboru produktu ubezpieczeniowego do Państwa potrzeb, uprzejmie prosimy o zapoznanie się z dostępnymi poniżej wariantami ochrony ubezpieczeniowej. Każdy z wariantów zawiera różny katalog dostępnych świadczeń.
ZAKRES UBEZPIECZENIA OBEJMUJE:
MediTravel Extra
280,00 zł
   
wybierz Pakiet MediTravel
Extra
   
Śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku
jednorazowa wypłata
5 000 zł
POMOC MEDYCZNA PO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKU
20 świadczeń do wykorzystania na każdy wypadek
• Konsultacje lekarzy specjalistów
• Zabiegi ambulatoryjne
• Badania laboratoryjne
• Ultrasonografia
• Tomografia komputerowa
• Rezonans magnetyczny
• Rehabilitacja
• Pomoc opiekuńcza
Pobyt w szpitalu po Nieszczęśliwym wypadku
powyżej 4 dni
-
POMOC MEDYCZNA PO NAGŁYM ZACHOROWANIU
• Wizyta u lekarza specjalisty
5 wizyt
• Wizyta domowa lekarza rodzinnego
1 wizyta
Refundacja kosztów leków
-
Home assistance
Interwencja specjalisty
(m.in. elektryk, hydraulik, ślusarz, szklarz )
-
Naprawa urządzeń grzewczych
-
Naprawa Sprzętu AGD/RTV
-
Naprawa Sprzętu PC
-
OKRES UBEZPIECZENIA
29 dni
SKŁADKA DO ZAPŁATY
280,00 zł
Analiza potrzeb klienta
   
Wstecz
   
   
wybierz Pakiet MediTravel
Extra
   

Marka AXA Assistance należy do Grupy AXA Assistance, której członkiem jest Inter Partner Assistance S.A. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 68, 00-838 Warszawa, spółka o numerze NIP 108-00-06-955 zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000320749.
(c) 2021 AXA ASSISTANCE