Dziękujemy za zainteresowanie ubezpieczeniem AXA ASSISTANCE

Prosimy o wybranie jednego z następujących produktów:
Marka AXA Partners należy do Grupy AXA, której członkiem jest Inter Partner Assistance S.A. Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, ul. Giełdowa 1, 01-211 Warszawa, spółka o numerze NIP 108-00-06-955 zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000320749. Cookie informacje, Ustawienia prywatności
(c) 2021 AXA ASSISTANCE